Pracownik służby medycznej w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej otrzymają wiele korzyści

Komu  oraz z jakich przypadkach przysługuje ubezpieczenie ochrony prawnej?

Ochrona prawna lekarza (więcej pod tym linkiem: https://iexpert.pl/lekarz/ubezpieczenie-oc-lekarza-pakiet/) kierowane jest do: lekarzy, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów. Ubezpieczenie ochrony prawnej kierowane jest do: lekarzy, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów. Ubezpieczyciel udzieli pomocy pracownikom służby ochrony zdrowia w następujących przypadkach, kiedy ci:

  1. zostaną oskarżeni o przyjęcie korzyści majątkowej;
  2. niewłaściwie zdiagnozują zespół chorobowy;
  3. zaniechają udzielenia pomocy medycznej;
  4. postąpią sprzecznie z etyką zawodową;
  5. spowodują śmierć pacjenta w wyniku błędu w sztuce lekarskie.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej?

Pracownik służby medycznej w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej otrzymają wiele korzyści. Pomoc prawna, jaką mogą te osoby uzyskać, obejmuje:

  1. pomoc prawnika w postaci porad telefonicznych, przesłanie wzorów pism oraz tekstów prawnych;
  2. opłacenie wynagrodzenia adwokata i radcy prawnego, ubezpieczyciel pokryje te koszty;
  3. ubezpieczyciel pokryje koszty sądowe.

Ubezpieczenie ochrony prawnej: zmniejsza ryzyko wykonywania zawodu oraz umożliwia prosty i szybki dostęp do pomocy prawnej.  Polisę można nabyć u agenta bądź w oddziale, zwykle jest dostępnie niezależnie od tego czy ubezpieczający posiada już umowę ubezpieczenia OC, czy też nie.

Czy istnieją  wyłączenia i ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej?

W przypadkach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczeń ubezpieczyciel może ograniczyć ochronę ubezpieczeniową bądź też ją wycofać. Sytuacje, kiedy pracownicy służby zdrowia nie mogą liczyć na pomoc ubezpieczyciela, możemy odnaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zgodnie z zasadą lex retro non agit ochroną nie będą objęte choroby powstałe, zdiagnozowane lub leczone w ciągu 6 miesięcy przed dniem zawarcia ubezpieczenia.